پنل بازی های کامپیوتری

دکتر یونس سخاوت
عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی
مدیر دانشکده چند رسانه‌ای

دکتر احمد سفلایی
عضو هیات علمی دانشگاه صدا وسیما
رئیس دانشکده هنرهای دیجیتال

دکتر علی محدث
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشیار دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

سه شنبه ۲۹ تیر ساعت ۱۷:۰۰

ورود به جلسه از طریق سایت digitalartfest.ir
و
لینک مستقیم ورود به پنل زنده:
https://irfest.ir/live/panel.html