به گزارش روابط عمومی سومین جشنواره هنرهای دیجیتال، دومین تیزر این جشنواره رونمایی شد.

محمدحسن امینی به عنوان طراح موشن دیزاین و کیوان یوسف پور به عنوان آهنگساز ساخت این تیزر را بر عهده داشته اند.