به گزارش روابط عمومی سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال، از پوستر رسمی این جشنواره رونمایی شد.

این پوستر توسط “رامین ایمانی” طراحی شده است.

سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال، ۲۰ الی ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ توسط “معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” و “دانشکده هنر دانشگاه دامغان” برگزار خواهد شد.