دسته‌بندی نشده

معرفی جشنواره

جهان محسوسی که اکنون در آن قرارداریم، گسترده ­تر از جهان پیشینیان است. جهانی که علاوه بر واقعیت ­های عینی، تفکرات و تخیلاتمان را نیز بطور محسوس و البته مجازی در پیش چشم ما، به نمایش گذاشته و واسط های آن ابزار، دخل و تصرف در آن جهان را برای ما فراهم آورده است....

fa_IRPersian