هیات داوران سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال

(فیلم های کوتاه واجد جلوه های بصری و ویدئو آرت)
دکتر محمد شهبا
عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران
استاد تمام رشته سینما دانشکده سینما تئاتر
دکتر امیررضا معتمدی
طراح جلوه های بصری
رئیس انجمن جلوه های بصری سینمای ایران
دکتر امیرحسن ندایی
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
استادیار رشته سینما و انیمیشن دانشکده هنر

(انیمیشن و موشن گرافیک)
دکتر فاطمه حسینی شکیب
عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران
استادیار رشته انیمیشن دانشکده سینما تئاتر

دکتر محمدعلی صفورا
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
مدیر گروه سینما و انیمیشن دانشکده هنر

دکتر کیارش زندی
عضو هیات علمی دانشگاه سوره
مدیر گروه انیمیشن دانشکده هنر
(پوستر – نقاشی دیجیتال – دستکاری دیجیتال در عکس)

دکتر مریم کهوند
عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران
مدیر گروه ارتباط تصویری و تصویرسازی

دکتر فرناز معصوم زاده
عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
مدیر گروه ارتباط تصویری دانشکده هنرهای تجسمی

دکتر آزاده بهمنی پور
عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
استادیار رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال دانشکده هنر

(طراحی وب و بازی دیجیتال)
دکتر یونس سخاوت
عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مدیر دانشکده چند رسانه‌ای

دکتر احمد سفلایی
عضو هیات علمی دانشگاه صدا وسیما
رئیس دانشکده هنرهای دیجیتال

دکتر علی محدث
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشیار دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

(بخش ویژه، بالندگی اجتماعی و هنرهای دیجیتال)
دکتر اعظم راودراد
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی

دکتر میترا علوی¬طلب
عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
مدیر گروه ادبیات نمایشی دانشکده هنر

دکتر زینب خسروی

عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
استادیار دانشکده هنر

(بخش ویژه، سلامت در دوران کرونا و پسا کرونا)

دکتر محمدمهدی قاسمی
مدیر شبکه سلامت سیمای جمهوری اسلامی

مسعود سفلایی
مسعود سفلایی
مدیر گروه سینما در دانشگاه هنر تهران
کارگردان و فیلمساز

دکتر سارا صادقی‌نیا
عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
مدیرگروه تلوزیون و هنرهای دیجیتال دانشکده هنر