“پنل سینمای دیجیتال”

با حضور:

“دکتر محمد شهبا”
عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران
استاد تمام رشته سینما دانشکده سینما تئاتر

“دکتر عبدالحسین لاله”
عضو هیات علمی فرهنگستان هنر
رئیس پژوهشکده هنر و سرپرست گروه هنرهای دیجیتال

“دکتر علیرضا رزازی فر”
عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
مدیر گروه سینما دانشکده هنر

زمان: سه شنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۱ صبح
ورود به جلسه از طریق سایت digitalartfest.ir
و
لینک مستقیم ورود به پنل زنده:
https://irfest.ir/live/panel.html