جلسه پرسش و پاسخ پنل سینمای دیجیتال

با حضور:

“دکتر عبدالحسین لاله”
عضو هیات علمی فرهنگستان هنر
رئیس پژوهشکده هنر و سرپرست گروه هنرهای دیجیتال

“دکتر علیرضا رزازی فر”
عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
مدیر گروه سینما دانشکده هنر

زمان: سه شنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰
ساعت 12:45
ورود به جلسه از طریق سایت digitalartfest.ir
و
لینک مستقیم ورود به جلسه:
https://www.skyroom.online/ch/digitalartfest/panel