“جلسه پرسش و پاسخ پنل تئاتر دیجیتال”
با حضور:

“دکتر میترا علوی طلب”
دکتری تخصصی تئاتر دانشگاه تهران
مدیر گروه رشته ادبیات نمایشی دانشکده هنر دانشگاه دامغان

دکتر لیلی گله داران
دكتراي تكنولوژي ديجيتال در هنرهای نمايشی، دانشگاه ساپينزا رم، ايتاليا
عضو هیات علمی دانشگاه هنر شیراز

سینا سیفی
کارگردان تئاتر

دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۰

ورود به جلسه از طریق سایت digitalartfest.ir
و
لینک مستقیم ورود به جلسه:

https://www.skyroom.online/ch/digitalartfest/panel
https://www.skyroom.online/ch/digitalartfest/panel