جلسه پرسش و پاسخ پنل ریاضیات و علوم کامپیوتر

با حضور:دکتر سید هاشم طبسی عضو هیات علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه دامغان و دکتر عرفان صلواتی عضو هیات علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیر کبیر.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/27 ساعت 12:15

ورود به جلسه از طریق سایت digitalartfest.ir

لینک مستقیم ورود به جلسه:
https://www.skyroom.online/ch/digitalartfest/panel