پنل “موسیقی دیجیتال”

با حضور:

“محمد امامی”
عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
مدرس موسیقی

“سهراب معتبر”
فعال در حوزه آهنگسازی دیجیتال

“علیرضا چگینی”
آهنگساز

یکشنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰

ورود به جلسه از طریق سایت digitalartfest.ir

لینک مستقیم ورود به پنل:
https://irfest.ir/live/panel.html