برگزاری پنل “ریاضیات و علوم کامپیوتر”

با حضور: دکتر سید هاشم طبسی عضو هیات علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه دامغان و دکتر عرفان صلواتی عضو هیات علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیر کبیر.

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ ساعت ۱۱:۰۰

ورود به جلسه از طریق سایت digitalartfest.ir

لینک مستقیم ورود به پنل:
https://irfest.ir/live/panel.html