امروز در جشنواره هنر دیجیتال
سخنرانی کلیدی “پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و هنرهای دیجیتال”
سخنران: دکتر غلامررضا غفاری
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵
برای ورود به جلسه از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
https://www.skyroom.online/ch/digitalartfest/meeting