برگزاری پنل نقاشی دیجیتال

اشتراک گذاری پست

برگزاری پنل نقاشی دیجیتال

“پنل نقاشی دیجیتال”
با حضور:
دکتر سارا صادقی‌نیا
عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
مدیر گروه رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال
دکتر آزاده بهمنی پور
عضو هیات علمی دانشگاه دامغان
گرافیست و مدرس دانشگاه
شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۶ ساعت ۱۷:۰۰
ورود به جلسه از طریق سایت digitalartfest.ir

fa_IRPersian