“پنل انیمیشن و هنرهای دیجیتال”
به همراه جلسه پرسش و پاسخ


با حضور:

“دکتر محمدعلی صفورا”
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
مدیر گروه سینما و انیمیشن
.
“دکتر فاطمه حسینی شکیب”
عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران
استادیار گروه انیمیشن
.
“دکتر کیارش زندی”
عضو هیات علمی دانشگاه سوره
مدیر گروه انیمیشن

.
جمعه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۱۵
ورود به جلسه از طریق سایت digitalartfest.ir ، “نمایشگاه مجازی” و انتخاب گزینه “پنل‌ها”

جلسه پرسش و پاسخ: ساعت ۲۱:۳۰
در قسمت پخش زنده نمایشگاه مجازی.