دبیرخانه سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال اعلام میدارد، هیات انتخاب جشنواره، در بخش‌های هنرهای نمایشی دیجیتال و طرح‌های تصویری فراکتال، انتخابی نداشته‌ است.

سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال، ۲۵ الی ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ توسط “معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” و به میزبانی “دانشگاه دامغان” برگزار خواهد شد.