اطلاعیه شماره 2
با توجه به قطعی های گسترده اخیر برق و بروز برخی مشکلات فنی در جهت آماده سازی زیرساخت های آنلاین جشنواره، اعلام می دارد سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال، 5 روز پس از تاریخ قبلی اعلام شده، از تاریخ 25 تیرماه 1400 برگزار خواهد شد.


لازم به ذکر است اختتامیه جشنواره، در تاریخ 31 تیرماه 1400 برگزار خواهد شد.