اطلاعیه شماره یک سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال


به گزارش روابط عمومی جشنواره، با توجه وضعیت قرمز کرونا در شهر تهران و محدودیت های اعمال شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، برپایی نمایشگاه حضوری، جهت نمایش آثار راه یافته به سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال منتفی اعلام می گردد.

لازم به ذکر است، تمامی آثار راه یافته به این رویداد، در روزهای برگزاری جشنواره، از طریق نمایشگاه مجازی قابل مشاهده خواهد بود.

سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال، ۲5 الی ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ توسط “معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” و به میزبانی “دانشگاه دامغان” برگزار خواهد شد..