ارسال آثار

به اطلاع هنرمندان گرامی مي رساند:


آغاز زمان دریافت آثار متقاضیان شرکت در “سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال”، از تاریخ شنبه 4 اردیبهشت ماه 1400 می باشد.

باتشکر – دبیرخانه سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال

fa_IRPersian