گفتگو با حسن نوزادیان

گ«لزوم توجه به مفهوم دیجیتال ورای ابزاری برای تولید اثر هنری»
گفتگو با حسن نوزادیان، طراح و تصویرگر
صفحه حسن نوزادیان در اینستاگرام: @hassan.nozadian
✅دومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال✅