پوستر و تیزر فراخوان دومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال منتشر شد

پوستر و تیزر فراخوان دومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال که با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و سازمان امور اجتماعی وزارت کشور توسط دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار خواهد شد، منتشر شد. مهلت ارسال آثار ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ می باشد. برای دریافت محورهای جشنواره و سایر اطلاعات مربوط به ارسال آثار به سایت www.digitalartfestival.ir مراجعه کنید.
صفحه اینستاگرام جشنواره نیز در آدرس زیر قابل دسترس است: https://www.instagram.com/digitalartfestival