مهنر آنالوگ و هنر دیجیتال

دکتر عبدالحسین لاله، عضو هیات علمی و رئیس گروه چندرسانه ای فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران از تفاوت بین هنر دیجیتال و هنر آنالوگ و امکاناتی که فناوری های دیجیتال در حوزه هنر ایجاد کرده سخن می گوید.