دانشکده چندرسانه ای دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تنها دانشکده چندرسانه ای در کشور می باشد که به عنوان قطب هنر دیجیتال در کشور شناخته می شود. در مقطع کارشناسی این دانشکده پذیرای دانشجویان در رشته کارشناسی چندرسانه ای می باشد. سرفصل رشته چند¬رسانه¬ای در مقطع کارشناسی به منظور تربیت نیروی لازم برای تولید محصولات چندرسانه¬ای در ایران در سال ۱۳۸۷ به تصویب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم رسید. با توجه به احساس نیاز به تعمیق مباحث مطرح شده در زمینه هنرهای رایانه ای و گسترش زمینه های پژوهش در این حوزه، سرفصل کارشناسی¬ارشد هنرهای رایانه¬ای با سه گرایش تولید بازی¬های رایانه¬ای، طراحی شبیه¬ساز هوشمند و نیز هنرهای چندرسانه¬ای تدوین و پس از بررسی های لازم در بهمن ۱۳۹۳ به تصویب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم رسیده است. با توجه به اهمیت این رشته و نیز جذابیت و پتانسیل بالای بازار کار، این رشته توسط دانشگاه¬های متعددی مورد توجه قرار گرفته است.