سخنرانی جناب آقای دکتر آزاده فر با موضوع «غوطه‌وری در انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای با افکتهای صوتی و موسیقی»

.