سخنرانی جناب آقای دکتر علیرضا رزازی‌فر با موضوع «بی‌درنگی در بازی‌های رایانه‌ای»

.