کارگاه تخصصی «بازی های هوشمند: فرصت‌ها و چالش‌های هوش مصنوعی در بازی‌های رایانه‌ای»

.