کارگاه تخصصی «استفاده از فنآوری رایانه‌ای در متحرکسازی انیمیشن استاپ موشن»