قوانین ارسال ایده و داوری

با هدف تشویق به ایده پردازی و خلاقیت و نوع آوری در حوزه هنرهای دیجیتال، کمیته برگزاری دومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال از اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان فعال در این حوزه دعوت می کند تا ایده های خود را با در نظر گرفتن شرایط زیر از طریق سایت جشنواره به دبیرخانه دومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال ارسال کنند:

• شرح و توضیح ایده در قالب یک فایل وورد حداکثر ۲۰۰۰ کلمه ای تهیه شود.
• عنوان ایده و خلاصه ایده به صورت مشخص در صفحه اول بیان شود.
• جنبه های نوع آورانه ایده و همچنین ویژگی های زیبایی شناسی ایده به صورت مشخص بیان شود.
• ترکیبی از متن و تصویر برای بیان ایده استفاده شود. • ایده ها می بایست در حوزه های مشخص شده در محورهای جشنواره بوده و ایده هایی که در سایر حوزه ها ارایه شده باشد مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
• ایده هایی که در محور آسیب های های اجتماهی باشند، از اولیت برخوردار هستند. داوری ایده های رسیده به جشنواره بر مبنای خلاقیت، معیارهای فنی و زیبایی شناسی و نحوه ارایه آثار خواهد بود.