قوانین کلی ارسال آثار:

- اثر ارسالی می بایست در دو سال اخیر تولید شده باشد.
- اثر ارسالی می بایست توسط اساتید دانشگاه، دانشجویان و یا دانش آموخته¬گان دانشگاه که در پنج سال اخیر فارغ التحصیل شده اند، تولید شده باشد.
- آثار تولید شده توسط استدیوها، شرکتها و ارگانهای دولتی وخصوصی با اهداف تجاری نمی توانند در جشنواره شرکت کنند (به جز شرکت¬های نوپا در حوزه هنرهای دیجیتال و شرکت های مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری).
- هر فرد تنها امکان ارسال حداکثر سه اثر را به جشنواره به صورت گروهی یا فردی دارد.
- حق استفاده معنوی از آثار ارسالی درعین رعایت مسائل مالکیت معنوی جهت چاپ کاتالوگ و هرگونه اکران و نمایش با ذکر نام پدید آورنده اثر برای برگزارکننده جشنواره محفوظ است.
- مسئولیت اصالت آثار و رعایت حق کپی به عهده¬ی ارسال کننده است و هیچگونه مسئولیتی متوجه دبیرخانه جشنواره نیست.
- در خصوص آثاری که در قالب هنر چیدمان و هنرهای نمایشی چندرسانه¬ای هستند، می بایست ویدیوی اجرا و نمایش اثر ارسال شود.
- در خصوص آثاری که در قالب بازی های ویدیویی، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده هستند، ارسال دموی بازی در قالب یک ویدیو به همراه فایل اجرایی اثر ضروری است. همچنین لازم است که فایلی حاوی راهنمای نصب و اجرای بازی به همراه اثر ارسال شود.
- در خصوص آثار انیمیشن، تنها انیمیشن¬های کوتاه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
- فرم ارسال اثر (ArtWorkInfo.docx) حتما می بایست در کنار فایل اثر برای جشنواره ارسال شود و بررسی اثر بدون تکمیل و ارسال این فرم امکان پذیر نمی باشد. این فرم شامل اطلاعات اثر، ایجاد کنندگان اثر، روند خلق اثر، و سایر اطلاعاتی است که برای ارزیابی اثر ضروری است.