برگزاری اولین جلسه شورای سیاستگذاری

با حضور دکتر غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اولین جلسه شورای سیاستگذاری دومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال برگزار خواهد شد. این جلسه پس از افتتاح رسمی دبیرخانه جشنواره در ساختمان شهید حاج قاسم سلیمانی واقع در دانشکده چندرسانه¬ای آغاز خواهد شد. در این جلسه تصمیماتی در خصوص نحوه برگزاری جشنواره، محورهای جشنواره، جوایز و داوری آثار اتخاذ خواهد شد