دومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال


دومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت کشور توسط دانشگاه هنر اسلامی تبریز در اسفند ۱۳۹۹ برگزار می‌شود. هدف از این جشنواره حمایت و معرفی آثار بدیع هنر دیجیتال در کشور و بهره گیری از ظرفیت هنرهای دیجیتال و هنرمندان برای پرداختن به موضوعات مهم پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است. اولین دوره این جشنواره سال گذشته در خرداد ۹۸ توسط دانشگاه هنر در تهران برگزار شده بود که دست آوردهای قابل توجهی داشته است. این دوره از جشنواره نیز مشابه سال گذشته در دو بخش آسیب‌های اجتماعی و آزاد برگزار می‌شود و ابعاد وسیعی از حوزه های هنر و فناوری های خلاقانه دیجیتال را دربر می گیرد. با توجه به فراگیر شدن تکنولوژی و اهمیت آن در جامعه امروز و همچنین نقش مؤثری که این حوزه در شکل گیری زیرساخت های فرهنگی کشور دارد، توجه به مقوله هنرهای دیجیتال از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مخاطبان دومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال استادان، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها در عرصه هنرهای دیجیتال می باشند. از منظر آسیب های اجتماعی، هدف این جشنواره، بهره جستن از زبان و بیان توانای هنر در حل معضلات و آسیب های جامعه است. مقوله ای که می تواند به عنوان رسانه ای کارآمد جهت شناسایی و معرفی آسیب های اجتماعی و ایجاد ارتباط بین هنرمندان و نهادهای مسئول باشد. از منظر هنری نیز، هدف این جشنواره، شناسایی استعدادهای خلاق فعال در عرصه هنرهای دیجیتال، ایجاد ارتباط علمی میان هنرمندان و فعالان حوزه هنرهای دیجیتال و نمایش تولید محصولات ناب هنری مبتی بر تکنولوژی و فناوری می باشد.

آخرین اخبار و اطلاعیه